Clinch Engineer Boot – dưỡng bởi Venetian Shoe Cream

Clinch Engineer Boot – dưỡng bởi Venetian Shoe Cream (VSC) Mình sở hữu e này hơn 3 năm, đếm số ngày mang thực chắc khoảng 7-8 tháng mà đây mới là lần vệ sinh dưỡng kĩ càng nhất. Lần trước đi mưa cái để mấy tháng, lười xách qua tiệm nên mình clean ở nhà […]

Service Boot TYPE I – Dark Brown Museum

The Service Boot TYPE I – Dark Brown Museum Akito The ‘Service Boot’ TYPE I Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last S04 Da bò phủ sáp thuộc muối Chrome, tạo hiệu ứng màu | Dark brown antique hand finished, […]

Casual Boot TYPE I – Brown Smooth

The Casual Boot TYPE I – Brown Smooth Akito The ‘Casual Boot’ TYPE I Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last W01 Da bò thuộc muối Chrome phủ sáp dầu | Smooth brown chrome-tanned cow hide leather upper Lót da […]

BOONDOCKER Boot – Black Teacore

The BOONDOCKER Boot – Black Teacore Akito The ‘BOONDOCKER’ Boot Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last B09 Da bò thuộc thảo mộc, màu nhuộm đen không xuyên lõi | Black hand dyed veg-tanned leather upper Lót da bò toàn […]

BOONDOCKER Boot – Natural Roughout

The BOONDOCKER Boot – Natural Roughout Leather Akito The ‘BOONDOCKER’ Boot Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last B09 Da bò lộn trái, thuộc thảo mộc, màu tự nhiên | Natural roughout veg-tanned leather upper Lót da bò toàn thân […]

Boondocker Boot vs M43 Service Boot

Boondocker Boot vs M43 Service Boot Trung Le – 08/03/2023   Đây là loạt bài về 2 loại giày có bề ngoài tương đối giống nhau, thuộc bộ phận quân trang lính Mỹ active duty (để làm nhiệm vụ) giai đoạn Thế Chiến II trở về trước (khoảng 1900-1950). Chính vì tuổi đời đã lâu […]