Service Boot TYPE I – Dark Brown Museum

The Service Boot TYPE I – Dark Brown Museum Akito The ‘Service Boot’ TYPE I  Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last S04 Da bò phủ sáp thuộc muối Chrome, tạo hiệu ứng màu | Dark brown antique hand finished, […]

Casual Boot TYPE I – Brown Smooth

The Casual Boot TYPE I – Brown Smooth Akito The ‘Casual Boot’ TYPE I Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last W01 Da bò thuộc muối Chrome phủ sáp dầu | Smooth brown chrome-tanned cow hide leather upper Lót da […]

BOONDOCKER Boot – Black Teacore

The BOONDOCKER Boot – Black Teacore Akito The ‘BOONDOCKER’ Boot Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last B09 Da bò thuộc thảo mộc, màu nhuộm đen không xuyên lõi | Black hand dyed veg-tanned leather upper Lót da bò toàn […]

BOONDOCKER Boot – Natural Roughout

The BOONDOCKER Boot – Natural Roughout Leather Akito The ‘BOONDOCKER’ Boot Làm thủ công tại Việt Nam | Handcrafted in Saigon Cấu trúc khâu Hand sewn welted | Hand sewn welted construction Last B09 Da bò lộn trái, thuộc thảo mộc, màu tự nhiên | Natural roughout veg-tanned leather upper Lót da bò toàn thân […]

Akito’s The Service Boot

Akito’s The Service Boot Làm thủ công tại Việt Nam. Cấu trúc khâu Stitchdown – Các công đoạn khâu giày, gò phom, làm đế được thực hiện bằng tay. Da bò thuộc muối Chrome phủ sáp nâu, lót da bò toàn thân. Mũi giày độn viền, speed hooks & eyelet bằng đồng giả cổ, cuốn […]