Initial Impressions: V3 Service Custom Boot – by Nguyen Duc Hung

Initial Impressions: V3 Service Custom Boot – by Nguyen Duc Hung Sinh nhật, tự thưởng cho mình 1 đôi Akito V3 custom. Dự định cùng thanh niên Trung Le từ Tết Tây, sau tròn 3 tháng đã ra được sản phẩm đầu tiên.Mình là người yêu mến và ủng hộ hàng Việt dù cũng xài qua […]